SALAM SEMPUYUN

SEMPUYUN – Poro sedhulur sedhanten teng pundhi mawon, monggo dhisumangga aken nguri-uri boso jowo. amargi sak niki sampun kathah seng podho lalen kaleh budayane kiambak. Tiang jawi teng pundhi mawon seng teseh saget boso jowo monggo ngangge boso jowo upami ketepangan. Terusipun mboten sah isin-isin ngangge boso jawi. Umpami teng nggriyo monggo pitutur (ngomong) kaleh putra lan putri utawi kaleh tiang sepuh utawi sinten mawon seng teng nggriyo.

Blog meniko mligi ing sejo kagem uri-uri, boten toh namung boso jowo. Ananging ugi uro-uro pinten-pinten sejarah, tradisi semanteng inggih budoyo kang taksih lestari ugi ingkang sampun dumugini sirno. Mugi kanti meniko langkung ngremboko, gumregah selajeng sempuyun selaminyo. Nuwun

RM. Dinoe Tanojo (sangkawi)

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑