Majalah Boso Djawi

Poro sedhulur sedhanten teng pundhi mawon, monggo dhisumangga aken nguri-uri boso jowo. amargi sak niki sampun kathah seng podho lalen kaleh budayane kiambak. Tiang jawi teng pundhi mawon seng teseh saget boso jowo monggo ngangge boso jowo upami ketepangan. Terusipun mboten sah isin-isin ngangge boso jawi. Umpami teng nggriyo monggo pitutur (ngomong) kaleh putra lan putri utawi kaleh tiang sepuh utawi sinten mawon seng teng nggriyo.

Blog meniko mligi ing sejo kagem uri-uri, boten toh namung boso jowo. Ananging ugi uro-uro pinten-pinten sejarah, tradisi semanteng inggih budoyo kang taksih lestari ugi ingkang sampun dumugini sirno. Mugi kanti meniko langkung ngremboko, gumregah selajeng sempuyun selaminyo. Nuwun

RM. Dinoe Tanojo (sangkawi)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑