Puniko Maneko Paedahipun Godhong Kates

SRONO – Kates, teneman kados pohon tropis, wonten awalnya dibudidayakan wonten meksiko kaliyan pikatuk tuwah tirah saking 30 meter. teneman kates ngrupikaken buah serbaguna ingkang sae wonten dhahar kala matang kaliyan mentah. ndherek “kates medicine tree,” sedaya kageman teneman kates sae akar, ron kaliyan buah ngawisaken aos jampi. ron kates timur dipundhahar kados sayur lebet beberapa mangsakan khas indonesia. kaliyan tirta rebusan ron kates, ugi memiliki gina ingkang sae kagem kasarasan kaliyan kendahan, kados punika, punapa kemawon gina ron kates ? saderengipun kita sedaya rembag rumiyen kandungan gizinya.

Kandungan gizi ron kates

vitamin b, a, c, d, e

kalsium

kandungan vitamin punika wigatos sanget kagem kasarasan kardiovaskular, mencegah kedadosanipun kanker, kaliyan dados antioksidan ingkang mbiyantu mencegah radikal bebas.

Gina ron kates

ron kates memiliki kandungan zat sae ingkang berlimpah. mila saking menika, kagem ingkang kirang menyukai raosipun pikatuk metang gina ron kates kagem salira wonten ulasan punika,

1. sifat anti kanker

ndherek penelitian ingkang dipuntumindakaken dening jurnal ethnopharmacology, jus ron kates ngandung enzim tertentu ingkang memiliki sifat mengsah kanker majeng kados tumor kados kanker jangga rahim, kanker prembayun, kanker penggalih, kanker paru-paru kaliyan kanker pankreas tanpa efek toksik wonten salira. hal punika ndamel ekstrak ron kates punika, asring direkomendasikan dados kageman saking kemoterapi wonten beberapa kageman para wargi dunia. kaliyan mengatur t-sel, ekstrak ron kates ngindhakaken respon sistem kekebalan majeng kanker. ron ingkang keraos pahit, pancen kathah ngandung zat anti kanker, ingkang ugi dipunpanggihi wonten gina ron binahong.

2. menghambat tuwahan bakteri

jus ron kates ngandung tirah saking 50 badhe aktif klebet senyawa karpain ingkang menghambat tuwahan mikroorganisme kados jamur, cacing, parasit, bakteri mawi kados bentuk sel kanker. hal punika ndamel ron kates dipunginakaken dados pangusadan herbal kagem ngicalaken cacing wonten jaringan amargi ngandung tannin. zat tannin punika patos-patos melindungi jaringan saking infeksi ulang wonten lapisan dinding jaringan, dadosipun cacing wonten jaringan boten pikatuk menempel. kaliyan ngaten, ron kates saupakara efektif patos-patos menekan penyebab kedadosanipun pisakit tifus.

3. ngindhakaken imunitas salira

gina sanes ingkang menakjubkan saking jus ron kates yaiku kasagedanipun kagem mengsah infeksi virus kados virus flu biasa. ron kates patos-patos saupakara alami numindakaken regenerasi sel ludira pethak kaliyan trombosit. ron kates ngandung tirah saking 50 badhe klebet vitamin a, c kaliyan e ingkang mendukung sistem kekebalan salira.

4. anti malaria

ron kates sampun dipunpanggihaken memiliki sifat anti malaria ugi. kaliyan ngaten, jus ron kates asring dipunginakaken wonten beberapa kageman dunia dados profilaksis kagem mencegah malaria wonten daerah endemis tertentu.

5. pencegahan demam rudira

demam rudira dengue yaiku sesakit nyedani ingkang dipunmargikaken dening virus dengue ingkang ditularkan dening nyamuk aedes. sesakit punika saged akibat fatal, sayangipun satebih punika boten wonten jampi khusus sampun dirumuskan kagem sesakit punika. pangical raos pisakit kados aspirin kaliyan ibuprofen memiliki efek samping piyambak.

jus ron kates yaiku metode tradisional kagem ndanganaken demam rudira tanpa masalah efek samping. penelitian ilmiah kaliyan beberapa studi kasus sampun nunjukaken menawi ekstra ron kates ngandung enzim papain ngindhakaken trombosit. upadosan farmasi sampun ngginakaken jagen ekstrak ron kates lebet bentuk kapsul kaliyan formula cair. para dokter merekomendasikan njupuk 20 ngantos 25 ml jus punika kaping kalih sadinten salebetipun seminggu kagem pikantuk ingkang enggal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: