CANDI JAGO: Pandermaan Prabu Wisnuwardhono / Ronggowuni

PURBAKALA – Salah satunggal candi kaliyan relief ingkang mekaten kompleks uga detail yaiku boten kadoso kawontenanipun candi Jago. Relief-relief menika dipun tatah rajeg meh ngradin kesedaya tirah gigahan candi ingkang taksih saged kita sedaya ningal samangke niki. Tatahan mekaten menikoo mengku kathah cerios-cerios moral sae saking unsur jawa sejatos, budhisme, uga hinduisme. mukawis bentuk perpaduan dinamis ingkang awis dipunpanggihi ing candi-candi lintunipun.

Candi Jago, miturut negarakretagama kanaman jajaghu, ngrupikaken panggenan pendharmaan ratu wisnuwardhana utawi ranggawuni ingkang dipunginemaken pejah taun 1190 c utawi sekitar 1268 m. Saestu ratu wisnuwardhana dicandikan ing 2 panggenan yakni ing waleri (boten dipunpanggihaken ngantos samangke) dados siwa uga ing sawung dados budha.

Saking ulasan ing negarakretagama menika saged dipun ngerteni menawi wisnuwardhana yaiku panut agami siwa-budha yaiku mukawis keagamen ingkang timbul dados akibat percampuran agami siwa (hindu) uga budha. Kala niku percampuran agami siwa-budha berkembang cekap pesat ing singosari. proses penyatuan 2 agami menika berkembang amargi pemahaman nging mawi kristalisasi perkembangan agami ing singosari dipun pundi ratu wisnuwardhana menyadari menawi 2 agami menika memiliki tujuan mulia ingkang memper. dipun benten pihak sang ratu upados memujudkan kawontenan tata tentrem kerta raharja tanpa wontenipun persaingan ingkang signifikan sae watawis 2 agami menika mawi dipunantawis para panutipun.

Candi Jago ugi dipunkajengaken dados penolak bala tuah dhuwung mpu gandring ingkang dipunginemaken badhe nedha pitu turun ken arok. Wisnuwardahana ugi mengangkat narasingamurti ingkang taksih sedherek nanging beda bapak dados pendamping utami lebet nglampahaken pamerentahan dadosipun periode pamerentahipun kanaman kaliyan 2 naga sirah tunggil. tujuanipun yaiku katur ngakiri jurang perpecahan watawis para turun ken arok uga kendedes.

Kathah kunjukan gigahan candi jago ingkang risak uga ical. Samangke ingkang keningal taksih wetah namung kunjukan suku candi ingkang badan inggil 3 indhakan uga sakunjukan alit badan candi kunjukan ngajeng ingkang dipuntunjukaken dening wontenipun konten. Wonten dugaan sora menawi atap candi riyenipun damel saking kajeng uga ijuk ingkang tersusun inggil sepertos atap pura ing bali kala niki. Hal niki dipuntunjukaken ing potret candi ingkang dipahatkan ing relief parthayadnya, teras teng-2, sisih kilen kunjukan madya.

Ing ngarep candi ana siji sela yoni gedhe asale saka ruang madya candi. neng belanda disimpan siji patung amogaphasa sing isih wutuh lan diduga kuwat asale saka dhuwur yoni iki. Arca sing ngrupakne lepat siji bentuk perwujudan avalokiteswara iki digambarke tangan 8, kinepung dewa-dewi, dhyani budha lan tara, sikap tangan wara mudra (sikap menehi) lan abhaya mudra (menolak bala) ; malih tangan-tangan sing liya nyekel aksamala (tasbih), pasa (jerat), pustaka (kitab), padma (teratai), lan kamandalu (kendi). amoghapasa biyasane kinepung 4 pamelune ; sudhanakumara, syamatara, hayagriwa, lan bherkuti lan saiki isih tersimpan neng museum nasional – jakarta.

Neng halaman candi tergeletak siji patung tanpa sirah. Patung uga ngrupakne perwujudan amoghapasa. Prakawis iki kawruhan saka seratan nagari sing dipahatkan sisih dhuwure uga atribut lan ciri khasnya. Ana uga turah-turah 3 sirah kala sing dhisite deleh didhuwur lawang lebu lan bilik-bilik candi. Arca iki sing karanke ing negarakertagama dadi perwujudan saka ratu wisnuwardhana. Ing samping arca iku ana arca bhairawa sing uga putus endhase lan beberapa arca cilik liyane.

Prakawis nggeret nggihi kula sikil candi bentuk gugahan berundak lan tersusun dhuwur 3 indhakan lan wewah kedhuwur makin cilik uga radha menjorok keing. Pola iki ngewehake mubarang bidang cekap amba diparan ngarep dadine bener dadi panggonan bersimpuh utawa kanggo nglakoke ritual para pemujanya. Ing masing-masing indhakan dihubungna karo 2 tangga lan masing-masing diapit karo sapasang sandaran tangan gedhe karo hiasan ngarep bermotif relief segitiga sing khas jawa etanan karan tumpal.

Bentuk gugahan berundak iki uga ngrupakne elemen-elemen pra-sejarah indonesia sugih gugahan ing bentuk pemujaan sing didokokake dilereng-lereng redi. Ket periode singosari, kedelok anane kekarepan kuwat kanggo memunculkan ide-ide sejatos jawa. prakawis iki wewah dikuwatake karo kenjedulan agul-agul punakawan ing relief parthayadnya. Punakawan nggihi kula batur pelawak sing sambiyen mendampingi agul-agul utami lan mung ana ing donya seni jawa. Tekan saiki agul-agul iki dikuwawaknekne ing tradisi kesenian ringgit becik ringgit lulang arepa ringgit wong.

Ing sikil candi iki terpahatkan relief-relief sing nduweni nuansa agami beda. Ing indhakan isor dipahatkan beberapa crita tantri (jawa) sugih kura-kura lan asu, lembu lan bajul, lan anglingdarma, kunjarakarna sing bernuansa agami budha. Ing undhak kapindho dilukiskan crita parthayadnya, kanggonan saka mahabarata, sing bernuansa agami hindu; ngono uga undhak ketelu karo crita arjunawiwaha.

 

Sumber : http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.co.id/2010/01/candi-jago.html
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: