Ibarate Wong Urip Iku Koyo Mampir Ngumbe

NGULAH ROSO –  “wong urip iku mung mampir ngombe” saged dipunartosaken tiyang gesang punika namunga ngaso sakedhap katur inum. Senadyan ungkapan menika gadhah artos ingkang sederhana nanging jarwi ingkang terkandung lebet sanget. Katur saged memahami jarwi ungkapan punika kita sedaya dituntut katur memahami kegesangan manusia sacara nyadayani.

Lebet budaya jawa kegesangan manusia dipunawiti semenjak tuwuhipun bayi lebet kandungan simbok lajeng saksampune bayi dipunlairaken datheng donya, dipunawitia kegesangan ingkang saleresipun donya. Kaliyan kepejahan seseorang, yaiku gadhah sapihipun roh uga wadag manusia, dipunawitia kegesangipun ing alam sanes ingkang dereng kita sedaya kemangertosi mesti.

Pemahaman babagan telu kegesangan niki biyasa dimanifestasikan dados alam purwa, madya uga wasana. jarwi ungkapan “wong urip punika mung mampir ngombe” mengacu dhateng alam madya, yaiku kegesangan saksampune manusia dipunlairaken ing donya.

Mengisi kegesangan ingkang sakala
kados kita sedaya kemangertosi manusia lair ing donya niki berbekal sekawan sifat dasar ingkang ngrupeni kegesangipun, ingkang asring dipunistilahaken kaliyan aluamah, sefiah, nepsu uga mutmainah, utawi ingkang biyasa ugi dipunistilahaken kaliyan nafsu angkara, nepsu, kekajengan uga pandamel suci. nafsu-nafsu menika timbulnya dirangsang dening anasir-anasir ingkang wonten ing donya niki uga lebet langkung paningal (mripat), pengucap (lambe), pangrungu (kuping) uga pangganda (irung).

Anasir alam ingkang lebet langkung mripat berwujud nafsu kekajengan akibat rangsangan samukawis ingkang keningal dening mripat. anasir alam ingkang lebet langkung lambe berupa tembung-tembung reget ingkang diucapkan dening lambe. Anasir alam ingkang lebet langkung kuping berwujud swanten ingkang mboten eca dimireng dening kuping uga murugaken seseorang duka, agal uga mripat gelap. Sawegaken anasir alam ingkang lebet langkung irung berwujud tindakan-tindakan sae amargi irung mboten purun nrimah ambet-ambet ingkang mboten eca. Kaliyan bekal sekawan sifat dasar gesang punika, manusia dipunwajibaken menguasai kaping sekawan nafsu ingkang nggathuk ing piyambake. kaliyan tembung sanes, manusia kumedah-kedah menguasai ketelu nafsu ingkang saged menimbulkan tindakan-tindakan ingkang kirang sae, yaiku aluamah, nepsu uga sufah, uga ngutamikaken nafsu ingkang saged menimbulkan tindakan-tindakan sae, yaiku mutmainah.

Menguasai ing riki dipunartosaken dados ngingah mengatur utawia mengendalikan. Menawi manusia saged ngingah mengatur mawi mengendalikan kaping sekawan nafsu-nafsu menika badhe dumadon manusia teladan lebet artos saged diteladani dening tiyang-tiyang disekitarnya amargi tindakan-tindakannya salajeng terpuji.

Sewalikipun menawi manusia mboten saged ngingah mengatur mawi mengendalikan kaping sekawan nafsu-nafsunya, tiyang menika badhe nampilaken tindakan-tindakan ingkang mboten terpuji, dadosipun piyambakipun dipuntebihi dening tiyang-tiyang ing sekitarnya, dening amargi punika kegesangan ing donya ingkang namung sakala menika, ingkang lebet budaya jawa diungkapkan istlah “wong urip iku mung mampir ngombe”, kedaha dipunribedaken kaliyan tindakan-tindakan ngingah, mengatur mawi mengendalikan kaping sekawan nafsu manusia niki, dadosipun kegesangan ing donya ingkang sifatnya namung sakala menika diisi kaliyan tindakan-tindakan terpuji, kados tulung-nulung, mengasihi sesami, bektos dhateng nusa uga bangsa, sami bektos-ngaosi, bermusyawarah katur mencapai mufakat uga sanes-sanes. Kaliyan ngaten menawi ing kala kepejahan, yaiku gadhah sapihipun roh uga wadag manusia saged diharapkan roh manusia menika badhe wangsul dhateng tuhan ingkang maha esa, yaiku causa jaler semukawis kegesangan ing donya niki. Mugi manpaati..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: