Opo Bener Kapribaden Iso Diweruhi Kanti Mirsani Polade

PSIKOLOGI – Opo iyo awake dhewe bisa maca kepribadian liyan saka carane berkomunikasi? saka cara seseorang ngomong, nulis, sms, komentar neng facebook, tweeter, blog, internet utawa media komunikasi liyane. hmm… rasane radha angel nanging yen udah pengalaman biyasane isa sithik-sithik ndeloke. utawa karo tembung liya, kepribadian awake dhewe kedelok wektu awake dhewe berkomunikasi. benarkah?

conthone kaya iki: nek wong akeh njupuk sisi positif, mula bisa disimpulkan menawa dheweke sawong sing optimis. yen cara guneme sistematis mula disimpulkan menawa dheweke wong sing terencana, rapi, fokus, lan ora keliwat menyukai owah-owahan sing mendadak. yen wong akeh ngomongna awake dhewe lan ora keliwat ngatekne utawa ngomongna kondisi mungsuh guneme, mula biyasane cenderung introvert. yen wong ngomongna samubarang blak-blakan tanpa rasa wirang bahkan pacelathon sing memalukan neng ngarep umum, mula kebokmenawane yaiku ekstrovert. yen wong saka basa sms dhemen disingkat-singkat, biyasane wonge irit alias pelit he he he …

panjupukan kesimpulan kaya kuwi suwadine isih ditakonkekne kebenere. soalnya anyar asumsi utawa prasangka. amerga kepribadian kuwi ta pakoleh kebiyasan uga kecenderungan sing balen-balen. angel uga yen memvonis kepribadan seseorang langsung saka cara ngomongnya. amerga cara omong kuwi sok dipengaruhi karo kondisi emosi seseorang.

suwadine awake dhewe berkomunikasi udu mung menyampaikan pesan ning uga nganggo emosi (pangrasa). emosi neng rene udu mung mung nepsu, ning uga rasa wedi, demen, benci, kesal, bungah lan sak-wernane. karo maca emosi seseorang, awake dhewe menebak-nebak kepribadiannya sisan maca “pesan asli sing ora metu”. mulane akeh sing kandha, senadyan kowe nggoroh, menyangkal utawa meneng sewu basa, nanging nek kowe adhepan karo psikolog utawa ahli psikologi, dadine kowe ‘diwudani’ uga. he he he …

karo kabisan mengenali emosi mungsuh omong sisan mengenali emosi awak dhewe, awake dhewe arep dadi luwih bijaksana karo mapatake awak sacara adil. iki kecerdasan emosi sing guna kanggo memahami wong liya. padha memahami kanggo nyiptakne hubungan sosial lan kuripan sing luwih becik yaiku kleru siji hakikat saka tujuan awake dhewe melajari kepribadian.

Mugi manpaati….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: