Pirangane Hal Sing Njalari Rejeki Seret Kang Kudu Diweruhi

ULAH ROSO – Makhluk urip ning alam donya mesti diwehi rezeki karo allah swt. Cacahe yo wis ditemtokake lan ora bakal kliru sing nompo utowo kaijolan. Rezeki bisa dadi arupa banda materi, bojo shalehah, lan anak-anak sing becik, taat lan patuh ing wong tuwa.

Ning, rezeki kuwi ora teka karo dhewene, anging tetep diupokoro kanti budi doyo (diupadi). Koyo to samestine upadi sing dilakoni manungso kanggo mapak araning rezeki saka allah iku kanti nyambut gawe ngati-ati, lan dedungo maring allah.

Ing ngisor iki piro-piro bab sing keno diarani iso dadi jalarane adoh lan ora derese rizeki kang ketompo, mulo ora ono awone menowo diwigatekake kanti terwoco. Sopo eruh ageng manpaate :

 

1. kokehan mengeluh
kebiyasan pisan sing jebulna tanpa dielingi isa menolak rezeki yaiku keliwat akeh mengeluh. akeh manusia sing ora rumangsa puas karo apa sing dipeke. perkara iki sing marakake akeh keluhan-keluhan terucap dhuwur samubarang nikmat sing wis diwenehna karo allah swt.

2. materialistis alias matre
kebiyasan materialistis ata mengukur samubarang samubarang karo dhuwit lan barang jebulna dadi siji sikap sing isa menolak rezeki. wong sing nduweni sikap matre biyasane arep memandang cendhek wong liya sing ora nduweni kesugihan. sementara kuwi, dekne kabeh arep nglakoke wong sugih karo sabecik-becike.

padahal sabenere allah swt uga menitipkan rezeki tumeka wong sing lemah, miskin lan teraniaya. memuliakan wong sing miskin karo cara bersedekah tumeka dekne kabeh isa dadi salah siji laku kanggo menderaskan rezeki.

kebiyasan bersikap matre bisa nggawe manusia mendewakan banda neng dhuwur samubarang-galanya. perkara iki tentu wae isa menjerumuskan manusia iku ing syirik, dosa gedhe sing ora arep diapurani karo allah swt. karo merga kuwi, hindarilah kebiyasan ngaji semubarange ing bentuk dhuwit lan barang, ning akehna amalan ibadah lan ketakwaan tumeka allah.

3. madhang madhangan haram
madhangan haram wektu iki ora mung sawates daging babi, bangkai, getih, lan binatang sing disembeleh karo ora ngarani jeneng allah. arep nanging, madhangan sing bersumber saka rezeki sing ora halal kaya korupsi, maling, nepotisme lan liya dadine uga klebu menyang ing madhangan haram.

jebulna mengonsumsi madhangan haram iku isa dadi salah siji kebiyasan sing tanpa dielingi bisa menolak rezeki saka allah allah swt. awak sing tuwuh karo madhangan haram, mula ora arep wirang kanggo nglakoke panggawe sing diharamkan uga pas nggoleki rezeki.

4. keliwat fokus ing donya
donya nyat senantiasa nawakne kenikmatan kanggo penghuninya. kenikmatan iku sok sok isa nggawe si manusia terperdaya lan lali bersyukur uga beribadah tumeka allah swt.

karo kerubedan dekne kabeh berfokus tumeka donya, nggawe dekne kabeh lali nabung amalan kebecikan kanggo neng jaman kailangan mbesuk. padahal kebiyasan sing mangkana iki dadi salah siji perkara sing tanpa dielingi isa menolak rezeki. kepriye allah arep ngewehake rezeki-nya sementara awake dhewe ora tau ngeling-nya lan mengerjakan samubarang aba-aba-nya.

5. ora njaga awak
kuwarasan dadi mubarang perkara penting sing kudu dijaga. akeh wong sing bokmenawa mengabaikan masalah kuwarasan iki. dekne kabeh karo sengaja menelantarkan awake kanggo jamu pas pilara, madhang ora teratur, lumuh berolahraga, udud lan kebiyasan elek liyane.

kebiyasan mangkana iki nyampeyanke menawa dheke ora njaga karunia lan rezeki sing diwenehna karo allah swt. awak iki digawekne kanggo ngenger ing allah, kanggo ibadah lan amal saleh. nek pemanfaatan awak dilakoke kanggo perkara-perkara sing ora guna apalagi dandan dosa lan maksiat mula dijamake rezeki pun arep tertolak.

6. kokehan rasani
rasani dadi salah siji kebiyasan sing marak kedadean wektu iki. ora mung neng kalangan wedok, akeh lanang uga sing gemar rasani. bahkan acara rasani neng televisi terus nduweni rating sing dhuwur. perkara iki dimergakne akeh wong sing pengen meruhi babagan kuripan wong liya.

pas rasani, jarwa wong iku wis ngentekake wektu kanggo mencela lan ngrasanana kuripan wong liya. jebulna kebiyasan iki tanpa disadaari isa menjaadi salah siji tanda menawa awake dhewe menolak rezeki saka allah swt. karo merga kuwi, ana becike kanggo menghindari kebiyasan rasani lan anyak dandani awak.

7. penggerutu lan seneng omeh
wong sing gemar menggerutu biyasa terus rumangsa ora puas lan ora isa memaafkan kaluputan wong liya. bahkan dheke isa omeh-omeh sadawa wektu merga rumangsa ora puas karo kondisi sing tengah dialami. liya perkarane karo pengeluh sing komplain karo rasa putus asa, si penggerutu iki arep nyrengeni lan menyalahkan wong liya dhuwur nasib elek sing tengah menimpanya.

padahal sabenere, wong sing seneng omeh lan menggerutu klebu ing wong sing kufur. yakni wong sing ora nrima takdir allah sing wis kedadean tumekane. dheke ora bersyukur dhuwur nikmat sing ketampane merga mengganggap kabeh kuwi kaya masalah. kebiyasan kufur sing mangkana iki isa dadi salah siji penghambat teka rezeki.

8. riya lan seneng pamer
ora bisa dipungkiri menawa akeh wong sing seneng memamerkan banda, benda lan amalan kebecikan sing dipayokake. perkara iki dilakoke demi kanggo ngentukake pujian saka pepadha manusia. dheke nglakoke sedekah, sholat, haji lan ibadah lainnnya samripat-mata mung kanggo ditunjukake tumeka manusia. padahal sakudune kabeh panggawe iku kudu dipangarahake kanggo ditujukan tumeka allah swt. kebiyasan riya lan pamer iki isa dadi salah siji perkara sing tanpa dielingi isa menolak rezeki seseorang.

Pustoko : Online
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: