Ono Kang Perlu Diwigatekake Soko RA. Kartini Mungguhe Kartini Saiki

SEJARAH – RA. Kartini lair ing udhar 21 april 1879 neng jepara, jawa tengah. RA. Kartini dikenal dadi wedok sing mempelopori kesetaraan derajat watara wedok lan lanang neng indonesia. Perkara iki dianyak pas kartini rumangsakne akehe diskriminasi sing kedadean watara lanang lan wedok ing masa kuwi, diendi beberapa wadon padha kepati-pati ora diawehakekne mengenyam pamulangan. Kartini dhewe ngalami kedadean iki pas dheweke ora diawehakekne mbacutake studinya menyang jenjang sing luwih dhuwur. Kartini sok berkorespondensi karo kanca-kancane neng jaba negeri, lan akhire layang-layang iku diklumpukake karo abendanon lan diterbitkan dadi buku karo judul “entek gelap terbitlah padhang”.

– Biografi Singkat Kartini
Semasa uripe dianyak karo laire kartini neng keluarga priyayi. Kartini sing nduweni jeneng dawa raden adjeng kartini iki dhekea anak wadon saka sawong patih sing banjur diangkat dadi bupati jepara, raden mas adipati ario sosroningrat. Simbok saka kartini nduweni jeneng m.a. ngasirah, bojo pisan saka sosroningrat sing tandhang gawe dadi guru agama neng salah siji sekolah neng telukawur, jepara. Silsilah keluarga kartini saka bapake, bisa dilacak terus nganti sultan hamengkubuwono IV, lan garis turun sosroningrat dhewe bisa terus ditelusuri nganti ing masa kerajan majapahit.

Bapak kartini dhewe awalnya munga sawong wedana (saiki abdi bupati) neng mayong. Ing masa kuwi, pihak kolonial belanda majibke sapaa sing dadi bupati kudu nduweni priyayi dadi bojone, lan amarga m.a. ngasirah dudua sawong priyayi, bapake banjur rabi lagi karo radeng adjeng moerjam, wedok sing ngrupakne turun langsung saka raja madura. Raben iku uga langsung mengangkat kejagongan bapak kartini dadi bupati, gumantekne bapak saka r.a. moerjam, yaiku tjitrowikromo.

 

Sejarah perjuangan ra. kartini semasa uripe berawal pas dheweke sing berumur 12 taun dilarang mbacutake studinya sakwise sadurunge bersekolah neng europese lagere school (els) diendi dheweke uga sinau basa belanda. Larangan kanggo kartini mengejar cita-cita bersekolahnya njedul saka wong sing paling cerak karone, yaiku bapake dhewe. Bapake bersikeras kartini kudu manggon neng surup amarga umure wis ngasi 12 taun, arti dheweke wis bisa dipingit. Sajrone masa dheweke manggon neng surup, kartini cilik anyak nulis layang-layang tumeka kanca korespondensinya sing kokehan asale saka belanda, diendi dheweke banjur mengenal rosa abendanon sing sok mendukung apa wae sing direncanakan kartini. saka abendanon ugaa kartini cilik anyak sok maca buku-buku lan koran eropa sing menyulut geni anyar neng ing ati kartini, yaiku babagan kepiye wedok-wedok eropa bisa mikir maju banget. Geni iku dadi tambah gedhe amarga dheweke ndelok wadon-wadon indonesia ana ing strata sosial sing banget endhek.

Screenshot_2017-04-20-23-09-25-1

Kartini uga anyak akeh maca de locomotief, layang prungu saka semarang sing ana neng ngisor asuhan pieter brooshoof. Kartini uga mbisakne leestrommel, siji paketan majaa sing dikirimake karo toko buku tumeka langganan dekne kabeh sing neng inge ana majaa-majaa babagan kebudayaan lan ngelmu pengetahuan. Kartini cilik sok uga mengirimkan beberapa tulisan sing banjur dheweke kirimake tumeka salah siji majaa wedok belanda sing dheweke waca, yaiku de hollandsche lelie. Liwat layang-layang sing dheweke kirimake, kedelok genah menawa kartini terus maca samubarang perkara karo kebak gatekan karo sok sok nggae catetan cilik, lan ora arang uga ing layange kartini ngarani judul siji karangan utawa mung mengutip ukara-ukara sing tau dheweke waca. Sadurung kartini menginjak umur 20 taun, dheweke wis maca buku-buku kaya de stille kraacht duwe louis coperus, max havelaar lan layang-layang demen sing tinulis multatuli, pakoleh buah pemikiran van eeden, roman-feminis sing dikarang karo nyonya goekoop de-jong van beek, lan die waffen nieder sing ngrupakne roman anti-perang tulisan berta von suttner. Kabeh buku-buku sing dheweke waca basa belanda.

Ing udhar 12 november 1903, kartini dipeksa rabi karo bupati rembang karo wongtuane. Bupati sing nduwe jeneng k.r.m. adipati ario singgih djojo adhiningrat iki sadurunge wis nduweni bojo, ning jebulna lakine ngerti banget cita-cita kartini lan ngawehake kartini nggugah siji sekolah wedok. Sajrone rabine, kartini mung nduweni siji anak sing dieter jeneng soesalit djojoadhiningrat. Kartini banjur menghembuskan abab dadine 4 dina sakwise bayen anak siji-sijine neng umur 25 taun.

– Pemikiran lan layang-layang kartini
Wafatnya kartini ora uga-merta ngereni perjuangan ra. kartini semasa uripe amarga salah siji kancane neng belanda, mr. j.h. abendanon mengumpulkan layang-layang sing dhisit tau dikirimake karo kartini tumeka kanca-kancane neng eropa. Abendanon banjur membukukan kabeh layang kuwi lan dieter jeneng door duisternis tot licht sing nek diartekne sacara harfiah arti “saka kegelapan menuju cahaya”. buku iki diterbitkan ing taun 1911, lan cetakan keri dimundhakake siji layang “anyar” saka kartini.

Pemikiran-pemikiran kartini ing layang-layange ora tau bisa kawaca karo beberapa wong pribumi sing ora bisa basa belanda. Anyar ing taun 1922, balai pustaka menerbitkan versi translasi buku saka abendanon sing dieter judul “entek gelap terbitlah padhang: buah akal” karo basa ngalum. Ing taun 1938, salah siji sastrawan nduwe jeneng armijn pane sing mlebu ing tunggalan pujangga anyar menerbitkan versi translasinya dhewe karo judul entek gelap terbitlah padhang. Versi duwe pane nganggo buku iki ing lima bab kanggo nunjukake cara mikir kartini sing terus berubah. beberapa translasi ing basa liya uga anyak njedul, lan kabeh iki dilakoke supaya ora ana sing nglalekne sejarah perjuangan ra. kartini semasa uripe kuwi.

Salam Sempuyun…

Pustoko : portalsejarah.com – Photo : profilpedia.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: