Gugur Gunung Istilae Guyup Rukun Pengayahe

 

SEMPUYUN – Mbokmenawi samang nate mireng istilah gugur gunung, nanging katur ngantenanaken pangertosan dhawah redi sepertosipun taksih radi rudatos, tarutama kunjuk tiyang ingkang mboten mangertos basa jawa. Amargi tembung gugur gunung biyasa dipunginakaken ing istilah basa jawa.

Gugur Gunung kagungan artos mukawis nyambut damel ingkang dipuntumindakake sacara sarengan tanpo  arep-arep imbalan, dados tirah mirip kaliyan nyambut damel bektos utawi gotong royong. Istilah gugur gunung kathah kunjuk ing keseharian masyarakat jawa.

Menawi dipunningal sacara harafiah, dhawah redi jarwi menghancurkan redi utawi ngrebahaken bebatuan redi.

Samangke niki hampir mboten nate kunjuk malih istilah gugur gunung, padahal filosofi gugur gunung niki sae sanget utami katur masyarakat kithan ingkang hampir kecalan kebiyasan gotong royong.

kangge uri- uri monggo kita sedaya sami tansah nglestantunaken basa soho istilah boso jawi sinambi rerengengan langgam ing ngandap meniko.

 

 

GUGUR GUNUNG
ayo ayo kanca kanca
ngayahi karnaying praja

kene kene kene kene
gugur gunung tandang gawe

sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
lila lan legawa kanggo mulyaning negara

siji loro telu papat
maju papat papat

diulang-ulangake mesthi enggal rampunge
holopis kontul baris
holopis kontul baris

Salam Sempuyun….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: