RUPO-RUPO

Gugur Gunung Istilae Guyup Rukun Pengayahe

 

SEMPUYUN – Mbokmenawi samang nate mireng istilah gugur gunung, nanging katur ngantenanaken pangertosan dhawah redi sepertosipun taksih radi rudatos, tarutama kunjuk tiyang ingkang mboten mangertos basa jawa. Amargi tembung gugur gunung biyasa dipunginakaken ing istilah basa jawa.

Gugur Gunung kagungan artos mukawis nyambut damel ingkang dipuntumindakake sacara sarengan tanpo  arep-arep imbalan, dados tirah mirip kaliyan nyambut damel bektos utawi gotong royong. Istilah gugur gunung kathah kunjuk ing keseharian masyarakat jawa.

Menawi dipunningal sacara harafiah, dhawah redi jarwi menghancurkan redi utawi ngrebahaken bebatuan redi.

Samangke niki hampir mboten nate kunjuk malih istilah gugur gunung, padahal filosofi gugur gunung niki sae sanget utami katur masyarakat kithan ingkang hampir kecalan kebiyasan gotong royong.

kangge uri- uri monggo kita sedaya sami tansah nglestantunaken basa soho istilah boso jawi sinambi rerengengan langgam ing ngandap meniko.

 

 

GUGUR GUNUNG
ayo ayo kanca kanca
ngayahi karnaying praja

kene kene kene kene
gugur gunung tandang gawe

sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
lila lan legawa kanggo mulyaning negara

siji loro telu papat
maju papat papat

diulang-ulangake mesthi enggal rampunge
holopis kontul baris
holopis kontul baris

Salam Sempuyun….

Advertisements

Ono Kang Perlu Diwigatekake Soko RA. Kartini Mungguhe Kartini Saiki

SEJARAH – RA. Kartini lair ing udhar 21 april 1879 neng jepara, jawa tengah. RA. Kartini dikenal dadi wedok sing mempelopori kesetaraan derajat watara wedok lan lanang neng indonesia. Perkara iki dianyak pas kartini rumangsakne akehe diskriminasi sing kedadean watara lanang lan wedok ing masa kuwi, diendi beberapa wadon padha kepati-pati ora diawehakekne mengenyam pamulangan. Kartini dhewe ngalami kedadean iki pas dheweke ora diawehakekne mbacutake studinya menyang jenjang sing luwih dhuwur. Kartini sok berkorespondensi karo kanca-kancane neng jaba negeri, lan akhire layang-layang iku diklumpukake karo abendanon lan diterbitkan dadi buku karo judul “entek gelap terbitlah padhang”.

– Biografi Singkat Kartini
Semasa uripe dianyak karo laire kartini neng keluarga priyayi. Kartini sing nduweni jeneng dawa raden adjeng kartini iki dhekea anak wadon saka sawong patih sing banjur diangkat dadi bupati jepara, raden mas adipati ario sosroningrat. Simbok saka kartini nduweni jeneng m.a. ngasirah, bojo pisan saka sosroningrat sing tandhang gawe dadi guru agama neng salah siji sekolah neng telukawur, jepara. Silsilah keluarga kartini saka bapake, bisa dilacak terus nganti sultan hamengkubuwono IV, lan garis turun sosroningrat dhewe bisa terus ditelusuri nganti ing masa kerajan majapahit.

Bapak kartini dhewe awalnya munga sawong wedana (saiki abdi bupati) neng mayong. Ing masa kuwi, pihak kolonial belanda majibke sapaa sing dadi bupati kudu nduweni priyayi dadi bojone, lan amarga m.a. ngasirah dudua sawong priyayi, bapake banjur rabi lagi karo radeng adjeng moerjam, wedok sing ngrupakne turun langsung saka raja madura. Raben iku uga langsung mengangkat kejagongan bapak kartini dadi bupati, gumantekne bapak saka r.a. moerjam, yaiku tjitrowikromo.

 

Sejarah perjuangan ra. kartini semasa uripe berawal pas dheweke sing berumur 12 taun dilarang mbacutake studinya sakwise sadurunge bersekolah neng europese lagere school (els) diendi dheweke uga sinau basa belanda. Larangan kanggo kartini mengejar cita-cita bersekolahnya njedul saka wong sing paling cerak karone, yaiku bapake dhewe. Bapake bersikeras kartini kudu manggon neng surup amarga umure wis ngasi 12 taun, arti dheweke wis bisa dipingit. Sajrone masa dheweke manggon neng surup, kartini cilik anyak nulis layang-layang tumeka kanca korespondensinya sing kokehan asale saka belanda, diendi dheweke banjur mengenal rosa abendanon sing sok mendukung apa wae sing direncanakan kartini. saka abendanon ugaa kartini cilik anyak sok maca buku-buku lan koran eropa sing menyulut geni anyar neng ing ati kartini, yaiku babagan kepiye wedok-wedok eropa bisa mikir maju banget. Geni iku dadi tambah gedhe amarga dheweke ndelok wadon-wadon indonesia ana ing strata sosial sing banget endhek.

Screenshot_2017-04-20-23-09-25-1

Kartini uga anyak akeh maca de locomotief, layang prungu saka semarang sing ana neng ngisor asuhan pieter brooshoof. Kartini uga mbisakne leestrommel, siji paketan majaa sing dikirimake karo toko buku tumeka langganan dekne kabeh sing neng inge ana majaa-majaa babagan kebudayaan lan ngelmu pengetahuan. Kartini cilik sok uga mengirimkan beberapa tulisan sing banjur dheweke kirimake tumeka salah siji majaa wedok belanda sing dheweke waca, yaiku de hollandsche lelie. Liwat layang-layang sing dheweke kirimake, kedelok genah menawa kartini terus maca samubarang perkara karo kebak gatekan karo sok sok nggae catetan cilik, lan ora arang uga ing layange kartini ngarani judul siji karangan utawa mung mengutip ukara-ukara sing tau dheweke waca. Sadurung kartini menginjak umur 20 taun, dheweke wis maca buku-buku kaya de stille kraacht duwe louis coperus, max havelaar lan layang-layang demen sing tinulis multatuli, pakoleh buah pemikiran van eeden, roman-feminis sing dikarang karo nyonya goekoop de-jong van beek, lan die waffen nieder sing ngrupakne roman anti-perang tulisan berta von suttner. Kabeh buku-buku sing dheweke waca basa belanda.

Ing udhar 12 november 1903, kartini dipeksa rabi karo bupati rembang karo wongtuane. Bupati sing nduwe jeneng k.r.m. adipati ario singgih djojo adhiningrat iki sadurunge wis nduweni bojo, ning jebulna lakine ngerti banget cita-cita kartini lan ngawehake kartini nggugah siji sekolah wedok. Sajrone rabine, kartini mung nduweni siji anak sing dieter jeneng soesalit djojoadhiningrat. Kartini banjur menghembuskan abab dadine 4 dina sakwise bayen anak siji-sijine neng umur 25 taun.

– Pemikiran lan layang-layang kartini
Wafatnya kartini ora uga-merta ngereni perjuangan ra. kartini semasa uripe amarga salah siji kancane neng belanda, mr. j.h. abendanon mengumpulkan layang-layang sing dhisit tau dikirimake karo kartini tumeka kanca-kancane neng eropa. Abendanon banjur membukukan kabeh layang kuwi lan dieter jeneng door duisternis tot licht sing nek diartekne sacara harfiah arti “saka kegelapan menuju cahaya”. buku iki diterbitkan ing taun 1911, lan cetakan keri dimundhakake siji layang “anyar” saka kartini.

Pemikiran-pemikiran kartini ing layang-layange ora tau bisa kawaca karo beberapa wong pribumi sing ora bisa basa belanda. Anyar ing taun 1922, balai pustaka menerbitkan versi translasi buku saka abendanon sing dieter judul “entek gelap terbitlah padhang: buah akal” karo basa ngalum. Ing taun 1938, salah siji sastrawan nduwe jeneng armijn pane sing mlebu ing tunggalan pujangga anyar menerbitkan versi translasinya dhewe karo judul entek gelap terbitlah padhang. Versi duwe pane nganggo buku iki ing lima bab kanggo nunjukake cara mikir kartini sing terus berubah. beberapa translasi ing basa liya uga anyak njedul, lan kabeh iki dilakoke supaya ora ana sing nglalekne sejarah perjuangan ra. kartini semasa uripe kuwi.

Salam Sempuyun…

Pustoko : portalsejarah.com – Photo : profilpedia.com

Manpaat Beras Nurut Wernane Beras Kang Ono

MANPAAT – Opo wae guna beras organik nganggo dasar rupane ? ing ngisor setitik share piro-piro manpaate beras miturut wernone, mugo ono pigunane.
– Guna beras organik werna putih
Ngrupakne jenis beras sing paling akeh dikomsumsi. Beras organik werna putih nek dibandingna karo beras putih un-organik bangeta afoh bedane, merga rasane luwih pulen lan luwih arum. Uga ora ngandung pestisida kimia dadine aman banget kanggo dikomsumsi. Beras organik werna putih isih nduweni kandungan nutrisi lan mineral sing dhuwur.

– Guna beras organik werna ireng
Soko sisi khasiat gizi jebulna pigmen beras sing arupa ireng nduweni khasiat paling becik dibandingna karo beras organik werna liyane, kok biso? beras organik werna ireng beda banget dibanding ketan ireng, becik rasa, aroma arepa penampilannya. Jane pancen yekti spesifik banget lan unik. Nek wis dimangsak beras organik werna ireng rupane bener-bener ireng pekat. Ugo rasane enak lan aromane marakake selera madhang lan menggugah banget.

Beras organik werna ireng nduweni akeh khasiat lan guna kanggo kuwarasan awake dhewe, ing antarane:

Ningkatake kekuwawan awak adhep lelara.
Ngedhunke kadar gula getih ( bangeta becik kanggo pangrekasa diabetes ).
Biso ndandani karusakan sel ati ( hepatitis lan chirrosis )
Mencegah alangan guna ginjal.
Ngalonake penuaan ( antiaging )
Mencegah anemia
Mencegah kanker
Antioksidan
Ngedhunke tekanan getih ( wong sing darbe tekanan getih endhek sabecike sabecike nggunakne beras iki karo dicampur karo beras abang, bandingan 1 : 1 )
Kanggo ngresikna kolesterol ing getih ( becik kanggo diet ).

Screenshot_2017-04-20-23-09-25-1

– Guna beras organik werna abang
Salah siji cara mangsak beras abang sing kawruhan yaiku karo teknik gamma aminobtyric acid ( gaba ) utawa germinated brown rice, sing bisa ningkatake hormon tuwuhan ing manusia. Lagekne gunane yaiku dadi :

Becik kanggo program diet
Mencegah macem-macem lelara saluran pencernaan
Bisa mencegah sembelit ( konstipasi )
Ngedhunke kolesterol getih.
Ningkatake perkembangan otak.
Menyehatkan jantung lan pembuluh getih
Mencegah lelara keganasan lan lelara degeneratif.
Nduweni kandungan vitamin b 1 lan mineral luwih dhuwur dibandingna karo beras putih.
Ngandung luwih akeh magnesium sing guna banget kanggo kuwarasan jantung.
Sugih arep fiber asam lemak.kandungan fibernya sing dhuwur bisa mencegah sembelit, dadine memperlancar proses pengeluaran regedan ( defekasi ).kandungan fiber uga nggae sampeyan luwih wareg lan ora agé ngelih.
Sugih arep asam amino.

– Guna beras organik werna cokelat.
Rupane nyat cokelat, aroma lan rasane khas banget, miriip ketan. Beras organik werna cokelat yaiku beras sing ora digiling utawa separo digiling, dadi bisa diomongke darbe rasa sithik kaya kacang lan luwih kenyal daripada beras putih. Senadyan luwih agé basi, nanging beras organik werna cokelat luwih bernutrisi.

Bedane beras organik werna cokelat lan beras putih sabenere ora ketlajuk doh. Bedan karo-karo deleh ing pemrosesan lan kandungan nutrisinya. Nek lapisan jaba utawa lulang ari utawa sekam saka isi pari dikupas mula pakolehe yaiku beras organik arupa cokelat. Ning nek lapisan ing utawa lulang pari uga dikupas, mula pakolehe yaiku beras putih biyasa.

Piraning jenis vitamin lan mineral arep ilang ing proses penggilingan butir pari. Pamburine, piraning nutrisi sing ilang seprti vitamin b1,b3, lan wesi kerep dimundhakake ulih ing beras putih dadine berlabel “ disugihake “ ( enriched ). Ananging ing beras organik werna cokelat, siji jenis mineral sing ora butuh dimundhakake yaiku magnesium.

Kulegen cara mangsak beras organik ?
Dipesusi pisan wae ( tergantung kebiyasan ), 3 gelas beras organik banjur lebokake keing ajang panganak sego.
Lebokake 4,5 gelas banyu keing ajang pennak sego, nek pengen luwih pulen, mundhakake banyu banjur lebokake menyang ing ajang panganak sego.
Sajrone proses mangsak aja mbukak lan ngudek beras dadine aroma beras tetep jaga.
Sakwise matang, sego jaga dihidangkan kanggo disantap. Luwih nikmat ing kaanan panas.

Salam Sempuyun.

KHASIAT: Godhong Luntas Biso Aweh Waras

SRONO – Sacara tradisional, godhong luntas digunakne dadi jamu mudhun panas, jamu watuk, lan ngilangna ambu awak ( ing bentuk jamu ngombe cekiken kaya teh ) saka aktivitas biologi sing diteliti, godhong luntas berkhasiat dadi antikejang ( antispasme ) , mengurangi daya nurokake saka phenobarbital, marekake tukak lambung ( ulkus duodenum ), mateni kuman ( antiseptik ), lan aromatikum.

Cara Ngawene umpomo kanggo ngilangna ambu awak, ambu cangkem, lan kurang nafsu madhang :

Godhong segar sacukupe dimadhang dadi lalapan entah utawa didang-dang lan dimadhang bareng sego.

Propellerads

Screenshot_2017-04-20-23-09-25-1
Kanggo alangan pencernaan ing anak :

Jupuk sakcukupe lembar godhong sing isih segar, diumbah nganti bener-beanr resik nuli di pipis (deplok/uleg). Campurake ing bubur saring utawa sego tim. Lakoke cara iki mau saben ping anak madhang.
Kanggo nyeri rematik lan pilara bangkekan :

Gunakne oyode luntas saakehe kurang luwih 15 gram sing wis karajang /di potong-potong, aja lali muwuhi 3 gelas banyu sadurunge direbus nganti banyune mengko tinggal 1 gelas. Saring luwih-luwih ojo lali, banjur keno nggo ombenan ing wektu esuk lan sore dina kiro-kiro ½ gelas.
Kanggo Tatu :

Jupuko godhong luntas sing isih segar sabutuhe nuli kapipis, campurake sithik kapur karo diudek-udek nganti ngrata, banjur ramuan iki di lulurake ing tatune.

Salam Sempuyun, mugi-mugi migunani.

Propellerads

Pirangane Hal Sing Njalari Rejeki Seret Kang Kudu Diweruhi

ULAH ROSO – Makhluk urip ning alam donya mesti diwehi rezeki karo allah swt. Cacahe yo wis ditemtokake lan ora bakal kliru sing nompo utowo kaijolan. Rezeki bisa dadi arupa banda materi, bojo shalehah, lan anak-anak sing becik, taat lan patuh ing wong tuwa.

Ning, rezeki kuwi ora teka karo dhewene, anging tetep diupokoro kanti budi doyo (diupadi). Koyo to samestine upadi sing dilakoni manungso kanggo mapak araning rezeki saka allah iku kanti nyambut gawe ngati-ati, lan dedungo maring allah.

Ing ngisor iki piro-piro bab sing keno diarani iso dadi jalarane adoh lan ora derese rizeki kang ketompo, mulo ora ono awone menowo diwigatekake kanti terwoco. Sopo eruh ageng manpaate :

 

1. kokehan mengeluh
kebiyasan pisan sing jebulna tanpa dielingi isa menolak rezeki yaiku keliwat akeh mengeluh. akeh manusia sing ora rumangsa puas karo apa sing dipeke. perkara iki sing marakake akeh keluhan-keluhan terucap dhuwur samubarang nikmat sing wis diwenehna karo allah swt.

2. materialistis alias matre
kebiyasan materialistis ata mengukur samubarang samubarang karo dhuwit lan barang jebulna dadi siji sikap sing isa menolak rezeki. wong sing nduweni sikap matre biyasane arep memandang cendhek wong liya sing ora nduweni kesugihan. sementara kuwi, dekne kabeh arep nglakoke wong sugih karo sabecik-becike.

padahal sabenere allah swt uga menitipkan rezeki tumeka wong sing lemah, miskin lan teraniaya. memuliakan wong sing miskin karo cara bersedekah tumeka dekne kabeh isa dadi salah siji laku kanggo menderaskan rezeki.

kebiyasan bersikap matre bisa nggawe manusia mendewakan banda neng dhuwur samubarang-galanya. perkara iki tentu wae isa menjerumuskan manusia iku ing syirik, dosa gedhe sing ora arep diapurani karo allah swt. karo merga kuwi, hindarilah kebiyasan ngaji semubarange ing bentuk dhuwit lan barang, ning akehna amalan ibadah lan ketakwaan tumeka allah.

3. madhang madhangan haram
madhangan haram wektu iki ora mung sawates daging babi, bangkai, getih, lan binatang sing disembeleh karo ora ngarani jeneng allah. arep nanging, madhangan sing bersumber saka rezeki sing ora halal kaya korupsi, maling, nepotisme lan liya dadine uga klebu menyang ing madhangan haram.

jebulna mengonsumsi madhangan haram iku isa dadi salah siji kebiyasan sing tanpa dielingi bisa menolak rezeki saka allah allah swt. awak sing tuwuh karo madhangan haram, mula ora arep wirang kanggo nglakoke panggawe sing diharamkan uga pas nggoleki rezeki.

4. keliwat fokus ing donya
donya nyat senantiasa nawakne kenikmatan kanggo penghuninya. kenikmatan iku sok sok isa nggawe si manusia terperdaya lan lali bersyukur uga beribadah tumeka allah swt.

karo kerubedan dekne kabeh berfokus tumeka donya, nggawe dekne kabeh lali nabung amalan kebecikan kanggo neng jaman kailangan mbesuk. padahal kebiyasan sing mangkana iki dadi salah siji perkara sing tanpa dielingi isa menolak rezeki. kepriye allah arep ngewehake rezeki-nya sementara awake dhewe ora tau ngeling-nya lan mengerjakan samubarang aba-aba-nya.

5. ora njaga awak
kuwarasan dadi mubarang perkara penting sing kudu dijaga. akeh wong sing bokmenawa mengabaikan masalah kuwarasan iki. dekne kabeh karo sengaja menelantarkan awake kanggo jamu pas pilara, madhang ora teratur, lumuh berolahraga, udud lan kebiyasan elek liyane.

kebiyasan mangkana iki nyampeyanke menawa dheke ora njaga karunia lan rezeki sing diwenehna karo allah swt. awak iki digawekne kanggo ngenger ing allah, kanggo ibadah lan amal saleh. nek pemanfaatan awak dilakoke kanggo perkara-perkara sing ora guna apalagi dandan dosa lan maksiat mula dijamake rezeki pun arep tertolak.

6. kokehan rasani
rasani dadi salah siji kebiyasan sing marak kedadean wektu iki. ora mung neng kalangan wedok, akeh lanang uga sing gemar rasani. bahkan acara rasani neng televisi terus nduweni rating sing dhuwur. perkara iki dimergakne akeh wong sing pengen meruhi babagan kuripan wong liya.

pas rasani, jarwa wong iku wis ngentekake wektu kanggo mencela lan ngrasanana kuripan wong liya. jebulna kebiyasan iki tanpa disadaari isa menjaadi salah siji tanda menawa awake dhewe menolak rezeki saka allah swt. karo merga kuwi, ana becike kanggo menghindari kebiyasan rasani lan anyak dandani awak.

7. penggerutu lan seneng omeh
wong sing gemar menggerutu biyasa terus rumangsa ora puas lan ora isa memaafkan kaluputan wong liya. bahkan dheke isa omeh-omeh sadawa wektu merga rumangsa ora puas karo kondisi sing tengah dialami. liya perkarane karo pengeluh sing komplain karo rasa putus asa, si penggerutu iki arep nyrengeni lan menyalahkan wong liya dhuwur nasib elek sing tengah menimpanya.

padahal sabenere, wong sing seneng omeh lan menggerutu klebu ing wong sing kufur. yakni wong sing ora nrima takdir allah sing wis kedadean tumekane. dheke ora bersyukur dhuwur nikmat sing ketampane merga mengganggap kabeh kuwi kaya masalah. kebiyasan kufur sing mangkana iki isa dadi salah siji penghambat teka rezeki.

8. riya lan seneng pamer
ora bisa dipungkiri menawa akeh wong sing seneng memamerkan banda, benda lan amalan kebecikan sing dipayokake. perkara iki dilakoke demi kanggo ngentukake pujian saka pepadha manusia. dheke nglakoke sedekah, sholat, haji lan ibadah lainnnya samripat-mata mung kanggo ditunjukake tumeka manusia. padahal sakudune kabeh panggawe iku kudu dipangarahake kanggo ditujukan tumeka allah swt. kebiyasan riya lan pamer iki isa dadi salah siji perkara sing tanpa dielingi isa menolak rezeki seseorang.

Pustoko : Online

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑